Thursday, May 4, 2006

A bonus question to drive home a point on optics

“Bakit maraming pusa ang nasasagasaan ‘pag gabi?"

“Kasi akala ng driver, mga humps sila."