Monday, May 17, 2010

Kamatayon

 Damo sa mga kilala ko ang mga nagkaramatay. Ang adviser sang Tagatala. Ang nanay sang classmate ko. Ang classmate sang nanay ko. Tapos si Rotchelle.

Kagab-i, nag-videoke kami sang batchmates ko sa high school. Pagkatapos sang dinner, nag-istoryahanay kami. 

Wala ko gid ginpalampas ang chance nga mamangkot kung ano natabo sa lubong ni Rotch. Okay man daw. Damo nag-attend


Hambal ko nasayangan gid ko kay wala ko kabisita. Halos tanan namon nga classmates ara didto. Naga-rely lang ako sa Facebook para sa updates, pero puro man lang to pictures sang classmates ko. Daw ara sila sa reunion, wala sa lubong. (Hindi ka gid ba dapat mag-smile kung nagapa-picture ka kung may patay?)

Naisip ko lang nga nga hindi ta gid bal-an kung sano ang kamatayon ta. Samtang buhi pa kita, maisip naton kung okay ba kita sa mata sa Ginoo. Kilala ba naton si Hesus bilang aton personal nga manluluwas? Mas ginalagas ba naton ang aton nga mga ambisyon kaysa sa Diyos?

Sa mga wala kaintindi, pasensya na lang. First time ko ini magsulat sa Ilonggo kag daw trying-hard gid.

Labels:

3 Comments:

Blogger Katrina Magallanes said...

I like this Lance. Daw nabudlayan ka gid haw? Haha

Mon May 17, 04:48:00 PM GMT+8  
Blogger Katrina Magallanes said...

This comment has been removed by the author.

Mon May 17, 04:49:00 PM GMT+8  
Blogger Lance said...

Daw nanibag-o gid ako, Kat.

Tue May 18, 09:22:00 AM GMT+8  

Post a Comment

<< Home