Tuesday, November 6, 2018

Ispeling

Untitled

Kung ano ang bigkas, siya rin ang baybay. Pomme frites stall at Golden Valley Memorial Garden, Koronadal City, South Cotabato.

Labels:

2 Comments:

Blogger Unknown said...

Meron bang pagkakaiba sa lasa ng pomme frites sa Belgium at ng fries galing sa Potato Corner?

Wed Nov 07, 12:53:00 AM GMT+8  
Anonymous Lance said...

Mas masarap ang Potato Corner siguro!

Wed Nov 07, 02:29:00 PM GMT+8  

Post a Comment

<< Home